Bartosz Patryk Rzyman - organista koncertujący

(...)Bartosz Patryk Rzyman przedstawia siebie od jak najlep­szych stron. Jest bardzo spraw­nym manualnie wykonawcą, o nienagannej, wręcz błyskotliwej technice gry, muzykalnym, po­trafiącym dobrze wyczuć klimat wyrazowy utworów, co znajduje odzwierciedlenie w odpowiednio dobranej registracji, tempie i artykulacji.(...)
Marcin Tadeusz Łukaszewski

Muzvka jest jak morze: stoimy na jednym brzegu i widzimy dal, ale drugiego brzegu dojrzeć nie podobna.

- Henryk Sienkiewicz

Copyright Nazwa.pl